Quy định về việc lấy sổ bảo hiểm khi nghỉ việc

 

 

 

 

 

Hỏi:

tôi làm ở một công ty liên doanh giày công ty toi có ra quy định khi nghỉ viec phải viết đơn trước 45 ngày mới được lấy sổ bảo hiểm . nhưng tôi không chấp hành theo luật công ty vậy tôi có phải bồi tôi làm ở một công ty liên doanh giày công ty toi có ra quy định khi nghỉ viec phải viết đơn trước 45 ngày mới được lấy sổ bảo hiểm . nhưng tôi không chấp hành theo luật công ty vậy tôi có phải bồi thường 45 ngày công mới lấy được sổ bảo hiểm hay không xin tư vấn giúp toithường 45 ngày công mới lấy được sổ bảo hiểm hay không xin tư vấn giúp toI

Trả lời:

Nếu bạn không làm việc ở công ty nữa, bạn phải tuân thủ thời hạn báo trước là: 03 ngày (nếu là HĐ theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng); 30 ngày (nếu là HĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng); 45 ngày (nếu là HĐ không xác định thời hạn). Ngày thông báo được tính là ngày làm việc. [Khoản 2 Điều 37 BL Lao động]
NSDLĐ phải có trách nhiệm trả sổ BHXH cho NLĐ khi người đó không còn làm việc [Điều 18 Luật BHXH]. Việc bạn vi phạm thời hạn báo trước sẽ bị công ty xử lý vi phạm theo hình thức khác, chứ không được quyền không trả sổ BHXH cho bạn.
Mặc dù Nghị định 47/2010 không quy định xử phạt VPHC khi NSDLĐ không trả sổ BHXH cho NLĐ khi NLĐ nghỉ việc, nhưng bạn có thể khiếu nại công ty BCH công đoàn công ty hoặc cơ quan quản lý lao động địa phương để được giúp đỡ.

 

 


Mới nhất