Mức đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, giám đốc công ty

Công ty e đki hình thức là công ty cổ phần với 3 người sáng lập. Hiện cổ đông chính cũng đang là giám đốc của bên e luôn.
 
Công ty hiện có 3 nhân viên (1 giám đốc và 2 nhân viên cấp dưới).
 
Khi e làm thủ tục đki đóng BHXH thì có 1 vướng mắc là đóng BHXH cho Giám đốc. E tìm hiểu trên mạng thì được biết là Giám đốc cũng đc đóng BHXH. Nhưng trong BHXH họ yêu cầu phải có hợp đồng lao động để đối chiếu. Vậy e muốn hỏi là hợp đồng lao động với giám đốc thì ai kí phần sử dụng lao động ah? Giám đốc bên e ko phải đi thuê ah!
TRả lời: Chào bạn!
 
 
Trường hợp này không phải ký hợp đồng lao động đâu mà mức đóng BHXH của giám đốc được quy định ở trong Điều lệ công ty, ( điều lệ này phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền). Bạn có thể tham khảo tiểu mục 2.1 mục II phần 2 Quy định về quản lý thu BHXH,BHYTBB - Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trân trọng!
Mới nhất