Cô em nghỉ hưu đúng tuổi vào ngày 1/8/2012 thì tiền lương hưu và trợ cấp tính thế nào? Nếu lương tháng 8 không được trả thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Trả lời:

- Người lao động tham gia BHXH có đủ điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 và Điều 51 Luật BHXH thì được hưởng chế độ hưu trí.

- Mức lương hưu hàng tháng được quy định tại Điều 52 Luật BHXH như sau:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

- Ngoài tiền lương hưu được hưởng hàng tháng, người tham gia BHXH được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật BHXH sau đây:

“1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn về cách tính lương hưu tại Mục IV Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Về thời điểm bắt đầu tính lương hưu được quy định tại Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại Điểm 6, Khoản 9 bổ sung các Khoản 8, 9, 10 và Khoản 11 vào Mục IV chế độ hưu trí Phần B như sau:

“Thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, người lao động nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức bảo hiểm xã hội”.

- Tại Điều 25 Mục 2 Chương III Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“Để người lao động được hưởng lương hưu đúng thời điểm quy định khi đủ điều kiện, người sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trong tháng liền kề với tháng người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí”.

Như vậy, nếu cô bạn nghỉ hưu đúng tuổi từ ngày 01/8/2012 thì trường học nơi cô bạn công tác có trách nhiệm lập hồ sơ và thủ tục để giải quyết chế độ hưu trí cho cô bạn từ ngày 01/7/2012. Cơ quan BHXH sẽ tiến hành xem xét giải quyết chế độ hưu trí cho cô bạn khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Nếu hồ sơ hưu trí của cô bạn bị nộp trễ cho cơ quan BHXH dẫn đến lương hưu tháng 8 không được trả thì sẽ do trường học nơi cô bạn công tác xem xét giải quyết. Để biết rõ thêm chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Thân chào bạn./.