Tôi mua bảo việt thường xuyên , tôi là giáo viên nên bảo hiểm thân thể do nhà trường mua, có năm thì nhà trường mua công ty bảo hiểm bảo việt, có năm lại mua của bưu điện.
Năm học 2011-2012 nhà trường mua bảo hiểm của Bảo Việt.
Ngày 7/6/2012 tôi mổ "Thoát vị bẹn phải" (Từ bé đến nay_28 tuổi không bị thoát vị)
Vậy tôi có được thanh toán tiền phẫu thuật không? Nếu không thì vì sao? Nếu có tôi cần phải làm những thủ tục gì?
Hiện tại Bảo hiểm Bảo Việt chỉ thanh toán cho tôi tiền nằm viện (210.000 đồng), còn tiền phẫu thuật thì không.(Trong khi, những trường hợp mổ khác như: mổ ruột thừa,... thì ngoài tiền viện phí ra thì còn có thêm số tiền chi phí phẫu thuật nữa)
TRả lời: Bạn nên liên hệ trực tiếp với phụ trách kế toán tại trường để biết rõ nội dung hợp đồng bảo hiểm mà nhà trường tham gia cho bạn có được chi trả chế độ đó không và thủ tục bao gồm những nội dung gì