Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì bạn phải nộp các giấy tờ:
- Giấy tờ chứng minh việc sinh (như giấy chứng sinh (theo mẫu quy định, do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp) hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế).
- Xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn).

 

-  Quyết định công nhận việc cha nhận con (đối với trẻ em sinh ngoài giá thú mà cha, mẹ có nguyện vọng ghi tên cha vào Giấy khai sinh của người con. Nếu không có yêu cầu ghi tên cha vào Giấy khai sinh thì không cần giấy này);

Văn bản thỏa thuận của cha mẹ trẻ em nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt nam cho trẻ em đó theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam (nếu cha hoặc mẹ trẻ em là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài).
Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng tử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh. Nếu việc sinh của một người chưa được đăng ký khai sinh trong vòng 60 ngày, kể từ ngày người đó được sinh ra, thì phải làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đăng ký quá hạn".
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày.