Câu hỏi: Tôi và Vợ đã cưới nhưng chưa làm giấy ĐKKH, do liên quan đến thủ tục xuất cảnh. Nay có con và muốn làm thủ tục Khai sinh cho con ngoài giá thú, nên tôi muốn hỏi thêm cho rõ.


- Khi đi làm thủ tục nhận con ở UBND xã, cần phải làm khai sinh cho cháu bé trước đó hay tiến hành làm khai sinh & thủ tục nhận con cùng thời điểm, để được kết quả là cháu bé được mang tên họ cha.

- Khi đã làm đúng các thủ tục và trình tự thì phần tên Cha trên Giấy Khai Sinh có được ghi tên tôi không, hay vẫn phải để trống? Nếu không thì sau này khi chúng tôi làm Giấy ĐKKH thì phải làm Giấy Khai Sinh mới cho con hay như thế nào?

Xin cảm ơn Luật Sư và mong sớm được tư vấn!

Trả lời:
- Thủ tục giống như bài trả lời chúng tôi đã đăng.
- Khi làm thủ tục nhận cha,con, giấy khai sinh sẽ được thay đổi luôn
- Khi làm xong thủ tục con bạn sẽ nhận được giấy khai sinh mới, có tên cha