Hỏi: Tôi hiện đang công tác tại Hà Nội, đã có nhà và hộ khẩu thường trú tại HN, Tôi muốn làm thủ tục nhập hộ khẩu cho 02 cháu của chị gái Chồng tôi vào hộ khẩu nhà tôi để các cháu có điều kiện đi học tại đây, Vậy Luật sư cho tôi hỏi có nhập hộ khẩu cho các cháu được không và thủ tục như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn,

- Theo điều 20 Luật cư trú thì để nhập hộ khẩu tại Thành phố trực thuộc Trung Ương phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
"Điều 20-Luật cư trú. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
1. Có ch ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp ch ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;
b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột;
c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng v ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;
đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

- Giấy tờ chứng minh ch ở hợp pháp là:
" Điều 5 nghị định 107/2007/NĐ-CP. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp:
...
- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ ch ở hợp pháp là các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã); "

Như vậy, nếu hai cháu gái của Chị chồng bạn thuộc trường hợp điểm đầu khoản 2 điều 20 Luật cư trú và cư trú tại Hà Nội từ một năm trở lên (có giấy đăng ký tạm trú) và có giấy chứng nhận chổ ở hợp pháp theo điều 5 Nghị định 107/2007/NĐ-CP thì 2 cháu gái của chị sẽ được nhập hộ khẩu Hà Nội.

Trân trọng.