Nguyên quán và nơi thường trú của tôi trước đây là ấp Long Khánh A, xã Long Khánh, H. Duyên Hải, Trà Vinh.
Nay nguyên quán và nơi thường trú của tôi thay đổi địa giới hành chánh thành thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, Trà Vinh.
Xin hỏi luật sư:
Hiện nay địa phương mà tôi đang cư trú cấp lại Giấy CMND và sổ hộ khẩu cho phù hợp nơi thường trú. Như vậy nguyên quán của tôi có thay đổi  thành thị trấn Long Thành hay giữ nguyên là xã Long Khánh.
Xin cảm ơn luật sư.Trả lời: Chào bạn,

Theo khoản 3 Điều 29 Luật cư trú 2006, trong trường hợp có sự thay đổi về đơn vị hành chính thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi đơn vị hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và 56/2010/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể thêm như sau:
a) Đối tượng, hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện theo Điều 29 Luật Cư trú.
b) Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như sau:
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.
Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điểu chỉnh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người có thay đổi.
- Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung cho Công an huyện lưu tàng thư. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công an huyện phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân.

Như vậy, nguyên quán của bạn sẽ thay đổi cho phù hợp với thường trú theo đơn vị hành chính mới là thị trấn Long Khánh. Theo khoản 1 điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP thì có thể hoặc không cần phải thay đổi, cấp lại CMND.

Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

2- Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết