Hiện giờ tôi với Chồng tôi đã có với nhau một đứa con nhưng chúng tôi
chưa đăng kí kết hôn. Đáng lý ra chúng tôi sẽ đi đăng kí kết hôn và
làm luôn giấy khai sinh cho cháu. Cháu hiện giờ được 7 tháng tuổi rồi.
Nhưng vì lý do cá nhân chúng tôi không thể tiếp tục ở chung với nhau .
chúng tôi quyết định ko kết hôn. Anh ý vẫn muốn nhận đứa bé làm con .
vậy có thể làm giấy nhận con đồng thời làm luôn giấy khai sinh cho
cháu được không ?. Thủ tục như thê nào? và Tiền phạt làm muộn giấy
khai sinh ra sao. Xin luật sư trả lời và tư vân... cảm ơn !

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định Số: 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Như vậy, bố của đứa trẻ có thể kết hợp việc nhận con và làm giấy khai sinh cho con bạn, về thẩm quyền bạn có thể tham khảo tại điều 13 nghị định này.

Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Vấn đề khai sinh muộn, bạn tham khảo thêm tại Nghị định Số: 60/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người có trách nhiệm phải đi đăng ký khai sinh cho trẻ em không thực hiện việc đăng ký trong thời hạn do pháp luật quy định.