Xin cho hoi ve thu tuc nhap ho khau TPHCM quan Tan Phu. Hien gio toi dang co KT3 hon 2 nam tai dia chi 115/14/6 Le Trong Tan F.Son Ky, Q.Tan Phu.
Nay toi muon nhap ho khau TPHCM tai quan toi dang o.

Xin cho hoi toi can lam nhung thu tuc nao va dang ky tai dau de duoc nhap ho khau TPHCM tai noi toi dang o

Xin Cam on,

Trả lời: Theo quy định tại khoản điều 20 Luật cư trú:
Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:
1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;
Về thủ tục đăng ký thường trú được quy định tại Điều 21 Luật cư trú, Bạn đến cơ quan công an huyện Hóc Môn để tiến hành thủ tục đăng ký
Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu (bạn về lại Bình Định để được cấp giấy này)
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này. (bạn cần đem theo sổ KT3 để chứng minh đã cư trú tại tp HCM hơn 1 năm)
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.