thủ tục làm kt3, thủ tục làm kt3 hà nội, thủ tục cấp kt3, thủ tục làm kt3 tại tphcm, thủ tục nhập hộ khẩu thành phố, nhận làm kt3 hộ khẩu, thủ tục làm kt3 tphcm, thủ tục làm hộ khẩu kt3,

Căn cứ theo những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:
theo điều 16 Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định về thủ tục đăng ký tạm trú
1. Hồ sơ đăng ký tạm trú, bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.
b) Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.
2. Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc chủ hộ đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
3. Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.
về phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân bạn xem biểu mẫu HK 01, HK02 trong Quyết định 698/2007/QĐ-BCA(C11) về Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

liên hệ làm kt3 tphcm 0907,564,650