Kính thưa Luật sư!

Công ty tôi là công ty cổ phần, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (TCTCNTTVN) nắm giữ 20% cổ phần, trong Điều lệ Công ty tôi có ghi Công ty là doanh nghiệp thành viên của TCTCNTTVN. Sắp tới TCTCNTTVN thoái lại toàn bộ vốn cho Cty tôi (không nắm giữ 20% nữa). Vậy cho tôi hỏi:

1. Công ty tôi có phải đổi lại con dấu không {tên doanh nghiệp và mã số kinh doanh không thay đổi, chỉ thay đổi (xóa tên) TCTCNTTVN trong Điều lệ}?

2. Có phải đổi lại giấy phép đăng ký kinh doanh hay không?

Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn,

Luật sư trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Không phải thay đổi con dấu.

2. Buộc phải đăng ký lại để có sự đảm bảo pháp lý về việc chuyển nhượng cổ phần.

Trân trọng,