Hỏi:

Công ty tôi mới thành lập tháng 01/2014, có 1 thành viên góp vốn 1.5 tỷ, sau 3 tháng hoạt động thì có thêm 1 thành viên nữa góp vốn vào 1 tỷ, nhưng vẫn chưa đăng ký thay đổi vốn điều lệ lên Sở kế hoạch đầu tư TP, Bây giờ thành viên này muốn rút vốn 1 tỷ này ra khỏi công ty. Trường hợp này có được rút vốn không? và thủ tục gồm những gì?

Trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp, tôi hiểu công ty mới thành lập thuộc loại hình công ty TNHH một thành viên, thành lập tháng 1 năm 2014. Sau 3 tháng hoạt động có người mới góp vào 1 tỷ đồng. Khoản 2 Điều 76 Luật doanh nghiệp 2005 quy định Đối với loại hình công ty TNHH 1 thành viên, khi tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trờ lên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty. Thành viên thứ hai như bạn nêu mặc dù đã góp vốn nhưng công ty chưa thay đổi loại hình nên về mặt pháp lý người đứng tên trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hiện tại là chủ sở hữu duy nhất. Khoản tiền do người thứ hai góp vào được xem là khoản vay của công ty.
Người thứ hai chưa đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, do vậy việc rút 1 tỷ đồng đã góp của người thứ hai về bản chất là việc công ty trả khoản tiền đã vay cho người này. Việc vay trả này các bên thực hiện bình thường (không phải qua thủ tục gì tại cơ quan nhà nước).
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết