Xin chào luật sư ,

Luật sư cho tôi hỏi . tôi muốn thành lập một cây xăng tư nhân , thì tôi cần những thủ tục gì , xin ở đâu và trong thời gian bao lâu? rất mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư .

Trả lời:


Theo quy định của Nghị định số #0070c0;">55/2007/NĐ-CP ngày 06/04/2007 Về kinh doanh xăng dầu (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 55”) thì kinh doanh xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 55 Điều kiện để Cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, bao gồm các điều kiện sau:

- Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (khoản 2 Điều 15).

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 03 (ba) tháng (khoản 3 Điều 15).

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 55, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.

Như vậy Ông/Bà muốn thành lập một cây xăng tư nhân thì Ông/Bà cần thực hiện các bước công việc sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp.

Ông/Bà cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Ông/Bà có thể thành lập: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

Thời hạn để đăng ký kinh doanh: không quá 15 ngày.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ông/Bà chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định này và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.

Nơi nộp: Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch.

Thời hạn: 07 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trân trọng kính chào!.