Thủ tục mở cửa hàng

Thủ tục mở cửa hàng, thủ tục mở cửa hàng thiết bị y tế, thủ tục mở cửa hàng văn phòng phẩm, thủ tục mở cửa hàng tạp hóa, thủ tục mở cửa hàng thuốc tây, thủ tục mở cửa hàng gas, thủ tục mở cửa hàng giới thiệu sản phẩm, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh gas, Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh gas, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, cách mở cửa hàng kinh doanh, thủ tục mở cửa hàng bán lẻ, thủ tục mở cửa hàng kinh doanh cá thể,

Để kinh doanh trực tiếp tại các tỉnh khác, bắt buộc Cty bạn phải mở chi nhánh tại các tỉnh thành đó - không thể mở VP Đại diện bởi VPĐD ko đuợc phép trực tiếp kinh doanh.

Cũng ko đuợc phép mở Địa điểm kinh doanh bởi địa diểm kinh doanh chỉ đựơc mở trong phạm vi cấp tỉnh nơi Cty đặt trụ sở.

Về thủ tục mở chi nhánh

Cty bạn lập 1 bổ hồ sơ gồm:

- 1. Thông báo lập chi nhánh

- 2. Biên bản, quyết định của HĐQT hoặc Hội đồng thành viên, hoặc Chủ tịch Cty về việc lập chi nhánh

- 3. Giấy chứng nhận ĐKKD của Cty mẹ

- 4. QĐ bổ nhiệm ngừơi đứng đầu chi nhánh - kèm theo CMND của ngừơi đứng đầu.

- 5. Chứng chỉ HN của ngừơi đứng đầu chi nhánh hoặc của ng có chức danh quản lý trong chi nháh đối với ngành nghề yêu cầu chứng chỉ HN

- 6. Giấy xác nhận vốn pháp định của Chi nhánh - tùy từng thông lệ của từng tỉnh do việc áp dụng yêu cầu đáp ứng vốn pháp định đối với chi nháh kinh doanh ngành nghề có đều kiện vốn pháp định vẫn chưa thống nhất.

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư của Tỉnh nơi dặt trụ sở chi nhánh.

Sau 05 ngày làm việc sẽ có Giây chứng nhận ĐKHĐ chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ.

Sau khi đựoc cấp ĐKHĐ chi nhánh, trong thời hạn 07 ngày, Cty bạn làm thủ tục thông báo lên phòng ĐKKD nơi cty mẹ được cấp ĐKKD để ghi nhận thông tin Chi nhánh vào ĐKKD cũ và đựoc cấp ĐKKD mới.

-----------
Chi tiết bạn xem hướng dẫn tại website của sở kế hoạch đầu tư nơi bạn đặt chi nhánh để được rõ. Đồng thời bạn xem quy định tại Luật Doanh nghiệp, nghị định43/2010/NĐ-CP (Điều 33 và các điều liên quan) và Thông tư14/2010/TT-BKH .

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư