Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố thụ lý hồ sơ.>
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh/thành phố.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương.
Việc trưng bày không kinh doanh các xuất bản phẩm nhằm giới thiệu hoạt động và sản phẩm của cơ quan, tổ chức (thuộc đối tượng điều chỉnh ở trên) thì không phải xin phép nhưng trước khi trưng bày phải thông báo bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông địa phương về thời gian, địa điểm, danh mục xuất bản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản phẩm trưng bày.
3. Hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (theo mẫu kèm theo).
Ghi chú: trường hợp cá nhân muốn tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải được cơ quan, tổ chức xác nhận về nhân thân hoặc UBND phường, xã, thị trấn xác nhận địa chỉ cư trú.
- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (ghi rõ tên xuất bản phẩm, tác giả, xuất xứ) có đóng dấu của cơ quan, tổ chức hoặc ký xác nhận của cá nhân xin phép.<o:p></o:p>
4. Thời gian giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
5. Các khoản phí theo quy định: không có.
6. Cơ sở pháp lý:
- Luật số 30/2004/QH11 về Xuất bản do Quốc Hội ban hành;
- Nghị định số111/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản do Chính phủ ban hành.
- Thông tư số30/2006/TT-BVHTT về Luật Xuất bản do Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của.
- Quyết định số31/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn vị xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư