Tuấn, Thành, Hưng và Hoàng quyết định thành lập công ty TNHH Thành Hưng, ngành nghề kinh đoan mua bán máy tính và dịch vụ tin học với vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Công ty TNHH Thành Hưng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong tháng 7 năm 2006.
Trong bản cam kết góp vốn, Tuấn góp 200 triệu bằng tiền mặt, Thành góp vốn bằng ngôi nhà của mình để làm văn phòng giao dịch, được các thành viên thỏa thuận định giá là 1 tỷ mặc dù hiện tại giá khoảng 500 triệu đồng( vì theo quy hoạch đến cuối năm 2006 sẽ có một con đường mới mở trước cửa nhà). Hưng góp 400 triệu bằng tiền mặt nhưng mới góp 300 triệu, phần còn lại khi nào công ty cần thì góp đủ. Hoàng góp bằng giấy xác nhận nợ của cty Trần Anh có số nợ là 500 triệu với thời hạn trả nợ là 31/12/2006, được các thành viên định giá là 400 triệu.
Đến ngày 31/12/2006 công ty Trần Anh chỉ trả được 300 triệu, phần còn lại không đòi được. Mặc dù cuối năm 2006 con đường đã làm xong nhưng do thị trường bất động sản đang " đóng băng" do đó giá ngôi nhà của Thành không có gì biến động về giá. Đến cuối năm 2006 công ty chưa lần nào yêu cầu Hưng góp phần vốn còn thiếu.
Tháng 3 năm 2007, công ty có lãi ròng là 400 triệu đồng. Hội đồng thành viên họp để chia lợi nhuận. Các thành viên công ty không thống nhất được với nhau về cách phân chia lợi nhuận.
Hãy cho biết:
1. Việc góp vốn bằng giấy xác nhận nợ có hợp pháp hay không?
2. Vấn đề định giá tài sản này như thế nào? Việc định giá tài sản cao hơn giá thực tế tại thời điểm góp vốn có hợp pháp không? Những vấn đề đặt ra khi không đòi được nợ?
3. Căn cứ phân chia lợi nhuận và số lợi nhuận các thành viên được hưởng?
Cháu học kế toán nên không được học sâu về luật, đây là một câu hỏi ôn tập của cháu, tình huống này cháu không thể tự giải quyết được mong mọi người giúp cháu giải đáp câu hỏi trên Cháu xin cảm ơn!

Trả lời:1. Việc góp vốn bằng giấy xác nhận nợ có hợp pháp hay không?
việc góp vôn bằng giấy xác nhận nợ này, chính xác hơn là quyền đỏi nợ này là hợp pháp.
khoản 4 điều 4 Luật doanh nghiệp quy định: Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.
quyền đòi nợ này là 1 tải sản, vì vậy việc góp vốn bằng quyền đòi nợ là hợp pháp
2. Vấn đề định giá tài sản này như thế nào?Việc định giá tài sản cao hơn giá thực tế tại thời điểm góp vốn có hợp pháp không?
việc định giá tài sản không đúng với giá trị thực này là trái pháp luật
Điều 11 Luật doanh nghiệp quy định các hành vi bị cấm: 
4. Kê khai khống vốn đăng ký, không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế
hậu quả pháp lý của việc định giá cao hơn thực tế được quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật doanh nghiệp:
2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá
Những vấn đề đặt ra khi không đòi được nợ?
khi không đòi được nợ thì công ty tự chịu, vì ở đây quyền đòi nợ đã được chuyển cho công ty, vì vậy đòi được hay k thì cũng không liên quan gì tới người góp vốn nữa
3. Căn cứ phân chia lợi nhuận và số lợi nhuận các thành viên được hưởng?
Điều 18 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp quy định:
3. Trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

như vậy, căn cứ để phân chia lợi nhuận cho các thành viên là: Tuấn góp 200tr, Thành góp 1 tỳ (do các thành viên thỏa thuận định giá là 1 tỷ), Hưng góp 300tr, Hoàng góp 400tr. vậy, sổ lợi nhuận mỗi thành viên nhận được được tính như sau:
Tuấn = 10,5% = 42,1 tr
Thành = 52,6%= 210,5tr
Hưng = 15,8% = 63,2tr
Hoàng = 21,1% = 82,2tr

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 

Liên hệ luật sư