đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet
tôi muốn hỏi muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet cần những thủ tục gì, có cần phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân không hay chỉ cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể? có cần phải có giấy xác nhận về trật tự an ninh của công an không? xin mọi người tư vấn giúp. xin cám ơn


Trả lời: Xin đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet
I. Đăng ký kinh doanh internet 
Kinh doanh dịch vụ Internet công cộng là loại hình kinh doanh có điều kiện, cũng như kinh doanh các ngành, nghề khác, phải làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh. Tùy theo loại hình kinh doanh mà người kinh doanh lựa chọn, việc làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau. Có 2 mô hình đăng ký kinh doanh dịch vụ internet như sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo mô hình quy định trong luật doanh nghiệp (như thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

Đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet theo các mô hình quy định trong luật doanh nghiệp (như thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) người kinh doanh phải lập hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/thành phố để được xem xét cấp giấy phép.
Trừ trường hợp các tổ chức, đơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhưng mở thêm dịch vụ Internet để phục vụ(nhà hàng, khách sạn, internet cà phê, các Bưu cục, Bưu điện VHX thuộc Bưu điện Tỉnh ) còn phần lớn người kinh doanh đai lý Internet công cộng thường lựa chọn đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể tại UBND huyện, thành phố nơi cơ sở kinh doanh tọa lạc.

2. Đăng ký kinh doanh theo mô hình cá thể
- Đăng ký kinh doanh dịch vụ đại lý Internet công cộng theo mô hình hộ kinh doanh cá thể thì hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Quận, Huyện, nơi dự định tổ chức kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể gồm:
- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định).
- Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân của người đăng ký kinh doanh (khi nộp đơn đăng ký kinh doanh phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đăng ký kinh doanh).
- Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng dự định tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý internet công cộng.
Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh: dịch vụ đại lý internet công cộng.

 

II. Hợp đồng làm đại lý kinh doanh dịch vụ internet công cộng

Sau khi được các cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh cá thể ngành nghề kinh doanh dịch vụ đại lý internet công cộng, chủ đại lý kinh doanh dịch vụ internet công cộng mới tiến hành ký kết hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và ký cam kết đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh theo qui định.

Trước khi ký kết hợp đồng đại lý dịch vụ internet công cộng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet phải bảo đảm chắc chắn các điều kiện kinh doanh theo qui định đã được thực hiện.

Hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ interrnet hoặc doanh nghiệp bán lại dịch vụ internet (gọi tắt là bên giao đại lý) theo mẫu qui định.

Lưu ý, có 2 hình thức được chỉ định trong hợp đồng đại lý internet công cộng là: Hợp đồng đại lý hoa hồng hay Hợp đồng đại lý bán lại dịch vụ (khoản 1.4, điều 1 mẫu hợp đồng đại lý). Khoản này người đăng ký kinh doanh dịch vụ intenet công cộng phải yêu cầu bên giao đại lý ghi rõ hình thức nào để các cơ quan quản lý theo dõi).

Hợp đồng đại lý dịch vụ Internet công cộng phải ghi đầy đủ các mục đã quy định bao gồm số HĐ, ngày ký kết HĐ, các thông tin đầy đủ của bên giao đại lý và bên nhận đại lý, các hình thức chỉ định đại lý dịch vụ Internet công cộng , thời hạn hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng phải được lập ít nhất 3 bản và phải được giao cho đại lý kinh doanh dịch vụ internet công cộng giữ 01 bản để các cơ quan chức năng kiểm tra. Bất cứ một nội dung nào trong hợp đồng không được thể hiện coi như hợp đồng không có hiệu lực. Quá trình thanh tra phát hiện sẽ được xem như kinh doanh đại lý dịch vụ Internet công cộng chưa ký kết hợp đồng đại lý dịch vụ Internet công cộng .

 

III. Điều kiện kinh doanh đại lý internet

Ngoài việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo quy định của pháp luật (mục I nêu trên); Ký hợp đồng đại lý dịch vụ internet công cộng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet (mục II nêu trên), tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh đại lý Internet công cộng phải cam kết đảm bảo thực hiện các điều kiện, theo trình tự sau:

1. Có địa điểm và mặt bằng dành riêng làm đại lý dịch vụ Internet công cộng, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và mặt bằng này. Địa điểm, mặt bằng phải phù hợp với qui mô hoạt động kinh doanh của đại lý và bảo đảm các tiêu chuẩn:
a. Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 1m2. Tất cả các màn hình máy tính, thiết bị nghe nhìn làm dịch vụ phải bố trí lắp đặt đảm bảo cho người quản lý có khả năng quan sát dễ dàng.

b. Có trang bị các phương tiện, tiêu lệnh, sơ đồ phòng cháy, chữa cháy theo qui định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

c. Có biện pháp bảo vệ môi trường, vệ sinh, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện khác để bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người sử dụng dịch vụ.

2. Chủ đại lý phải có trình độ tin học đạt chứng chỉ A trở lên. Trong trường hợp chủ đại lý không có chứng chỉ thì phải thuê nhân viên có trình độ tin học đạt chứng chỉ từ trình độ A trở lên để thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra người sử dụng tuân thủ các qui định về sử dụng dịch vụ tại đại lý Internet (chứng minh hợp đồng thuê nhân viên kỹ thuật, trùng tên, ảnh của chứng chỉ tin học kèm theo).

Đối với các địa điểm kinh doanh đại lý Internet công cộng được bố trí thành nhiều phòng riêng biệt độc lập với nhau, chủ đại lý phải bố trí nhân viên hướng dẫn và kiểm tra riêng cho từng phòng (01 nhân viên phụ trách 01 phòng).

3. Đầu tư hệ thống trang thiết bị máy chủ quản lý tập trung để thực hiện các biện pháp kỹ thuật (máy chủ quản lý tập trung được hiểu như sau: Các máy tính khác của Đại lý internet muốn truy nhập internet đều phải thông qua máy này, nếu máy chủ ngừng hoạt động thì các máy còn lại không truy nhập được internet), nghiệp vụ đảm bảo an toàn thiết bị, an ninh thông tin tương xứng với qui mô kinh doanh của đại lý. Trang bị phần mềm quản lý đại lý Internet do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ký hợp đồng đại lý cung cấp.

4. Có sơ đồ hệ thống máy tính sử dụng tại đại lý Internet trong đó các máy tính được đánh số thứ tự theo vị trí của từng máy.

5. Có sổ tập hợp các qui định của Nhà nước về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet công cộng cho người sử dụng tham khảo và hướng dẫn người sử dụng dịch vụ tuân thủ các qui định này khi người sử dụng yêu cầu.

6. Niêm yết nội qui sử dụng dịch vụ Internet tại địa điểm kinh doanh đại lý Internet ở vị trí thuận lợi và dễ nhìn nhất đối với người sử dụng dịch vụ Internet của đại lý. Nội qui này phải ghi đầy đủ và rõ ràng các điều cấm đã được qui định tại Điều 11, Nghị định số55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; giờ mở cửa, đóng cửa của đại lý internet công cộng; giá cước sử dụng các dịch vụ truy nhập Internet, ứng dụng Internet; các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ Internet tại Mục III Thông tư liên tịch 02.

7. Địa điểm kinh doanh đại lý internet công cộng phải cách trường học trên 100m. Riêng đối với đại lý internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (online games) thì địa điểm kinh doanh phải cách trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trên 200m.

Ngoài ra, đại lý internet phải tuân thủ các qui định của pháp luật có liên quan về cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ trò chơi trực tuyến.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, tư vấn đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet, đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh quán ăn như thế nào?trình tự ra sao?
Tôi muốn mở 1 quán ăn (tương tự như quán nhậu), nhỏ thôi. Nhưng không biết thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào? và làm ra sao. Rất mong được phúc đáp.

 

Trả lời: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh quán ăn như thế nào?trình tự ra sao?
Người hành nghề kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ phải có các điều kiện sau:
5.1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam đủ 18 tuổi, có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
5.2. Có địa điểm kinh doanh nhất định. Địa điểm kinh doanh phải phù hợp với pháp luật và các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước về vệ sinh phòng dịch, bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.
Nghiêm cấm việc sử dụng vỉa hè ở các đô thị vào việc kinh doanh ăn uống. Sở Thương mại phối hợp với các ngành hữu quan xác định cụ thể một số đường phố đặc biệt có thể sử dụng một phần phía bên trong vỉa hè để kinh doanh trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và công bố để mọi người biết và thực hiện.
5.3. Có các trang bị tiện nghi tối thiểu ghi trong phụ lục 1 (đối với kinh doanh ăn uống bình dân) và ghi trong phụ lục 2 (đối với kinh doanh nghỉ trọ).
5.4. Quán ăn uống, nhà trọ phải thông thoáng, sáng sủa, cách xa khu vệ sinh công cộng, bãi rác, hồ ao tù ít nhất là 100 mét; xa nơi sản xuất có thải ra nhiều bụi, chất độ hại hoặc các bệnh viện có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm từ 100-500 mét; Có hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước thải hợp vệ sinh.
...
5.6. Có sức khoẻ bình thường và không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.
...
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gồm:

9.1. Đơn xin phép kinh doanh (nếu lần đầu ra kinh doanh); Đơn xin phép kinh doanh theo mẫu.
9.2. Giấy khám sức khoẻ của người xin kinh doanh và những người trực tiếp tham gia kinh doanh.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh quán ăn, điều kiện xin giấy phép kinh doanh quán ăn, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh quán ăn, tư vấn xin giấy phép kinh doanh quán ăn, xin giấy phép kinh doanh quán ăn, đăng ký kinh doanh quán ăn

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố thụ lý hồ sơ.>
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh/thành phố.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương.
Việc trưng bày không kinh doanh các xuất bản phẩm nhằm giới thiệu hoạt động và sản phẩm của cơ quan, tổ chức (thuộc đối tượng điều chỉnh ở trên) thì không phải xin phép nhưng trước khi trưng bày phải thông báo bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông địa phương về thời gian, địa điểm, danh mục xuất bản phẩm và chịu trách nhiệm về nội dung xuất bản phẩm trưng bày.
3. Hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (theo mẫu kèm theo).
Ghi chú: trường hợp cá nhân muốn tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm phải được cơ quan, tổ chức xác nhận về nhân thân hoặc UBND phường, xã, thị trấn xác nhận địa chỉ cư trú.
- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ (ghi rõ tên xuất bản phẩm, tác giả, xuất xứ) có đóng dấu của cơ quan, tổ chức hoặc ký xác nhận của cá nhân xin phép.<o:p></o:p>
4. Thời gian giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
5. Các khoản phí theo quy định: không có.
6. Cơ sở pháp lý:
- Luật số 30/2004/QH11 về Xuất bản do Quốc Hội ban hành;
- Nghị định số111/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản do Chính phủ ban hành.
- Thông tư số30/2006/TT-BVHTT về Luật Xuất bản do Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của.
- Quyết định số31/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn vị xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin, hồ sơ cấp giấy phép xuất bản bản tin, điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin, tư vấn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin.
1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố thụ lý hồ sơ

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Cơ quan, tổ chức, pháp nhân.

3. Hồ sơ Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin, hồ sơ cấp giấy phép xuất bản bản tin, điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin, tư vấn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin:

- Đơn xin cấp phép (theo mẫu).

- Bản sao Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan xin phép xuất bản bản tin (photo có công chứng hoặc chứng nhận của CQNN có thẩm quyền).

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu).

- Măng - sét của bản tin (có đóng dấu của đơn vị xin phép).

4. Thời gian giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

5. Các khoản phí theo quy định: không có.

6. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số53/2003/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành.

- Quyết định số3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các tổ chức, pháp nhân thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo, giấy phép tổ chức họp báo, tổ chức họp báo, hồ sơ cấp giấy phép họp báo, điều kiện cấp giấy phép tổ chức họp báo,

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo.

1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố thụ lý hồ sơ.

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

- Cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh/thành phố.

- Cơ quan, tổ chức, công dân của địa phương khác có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn.

- Cơ quan đại diện tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, công ty, nhà máy của nước ngoài (gọi tắt là cơ quan nước ngoài).

3. Hồ sơ cấp giấy phép họp báo:

- Công văn đề nghị được tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có nhu cầu họp báo nêu rõ nội dung, mục đích, thời gian địa điểm, người chủ trì họp báo.

Ghi chú: Đơn vị xin phép phải có văn bản chứng minh tư cách pháp nhân (bản sao có giá trị pháp lý), danh sách cơ quan báo chí mời tham dự họp báo, thông cáo báo chí; Trong trường hợp họp báo công bố, giới thiệu triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thông tin về sản phẩm liên quan đến sức khoẻ con người như sản phẩm sữa, thuốc, sản phẩm chức năng.... thì cần bổ sung giấy đăng ký chất lượng sản phẩm hoặc văn bản của cơ quan chuyên ngành có ý kiến về chất lượng sản phẩm, nội dung triển lãm hoặc giấy phép công diễn.

4. Thời gian giải quyết:

- Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

- Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

5. Các khoản phí theo quy định: không có.

6. Cơ sở pháp lý xin cấp giấy phép tổ chức họp báo:

- Luật số 29-LCT/HĐNN8 về Báo chí do Quốc hội ban hành.

- Luật số 12/1999/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Quốc Hội ban hành.

- Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị định số51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành.

- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 84-TTLB VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DO BỘ NGOẠI GIAO VÀ BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN BAN HÀNH .

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

Thủ tục xin phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố thụ lý hồ sơ.

2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Các cơ quan, tổ chức, pháp nhân.

3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

- Đơn xin thiết lập trang tin điện tử trên Internet (theo mẫu).

- Bản sao Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết lập trang tin điện tử (photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (nếu có).

- Đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết việc cung cấp thông tin trên Internet (kèm theo bản in trang chủ, các trang trong của trang tin điện tử và đóng dấu giáp lai).

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm chính về nội dung trang tin điện tử (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần do tư nhân thành lập, công ty TNHH).

4. Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các khoản phí theo quy định: không có.

6. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số97/2008/NĐ-CP về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành.

- Quyết định27/2002/QĐ-BVHTT về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

thủ tục nhập khẩu, thủ tục nhập hộ khẩu, thủ tục nhập khẩu hàng hóa, thủ tục nhập khẩu phân bón, thủ tục nhập khẩu hàng hóa, thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, thủ tục nhập khẩu rượu, thủ tục nhập khẩu ô tô, thủ tục nhập khẩu hóa chất,

Có thể nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng không?
xin chào luật sư , em có 1 số vấn đề cần luật sư giải đáp giùm em ,
sản phẩm thực phẩm chức năng có thể nhập khầu vào thị trường việt nam tiêu thụ ko ? nếu đươc cần những giấy tờ gì ,có những thủ tục gì ? có cần qua việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phầm kiểm duyệt ko ? thực phầm chức năng được xem là 1 sẩn phầm thực phầm hay dược phầm .rất mong nhan được sự trả lời sớm ,
kinh chào

Trả lời: Nhập khẩu Thực phẩm chức năng
Chào bạn!!
Ở VN hiện nay đã có rất nhiều cty đã được nhập khẩu mặt hàng gọi là thực phẩm chức năng vào tiêu thụ tại thị trường VN đa số là các mặt hàng chăm sóc da và sức khỏe. Bạn phải làm đầy đủ thủ tục nhập khẩu như các mặt hàng khác kèm theo phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng VSANTP của Bộ Y tế cấp, còn đối với mặt hàng phục vụ cho sức khỏe phải có giấy chứng nhận của Cục quản lý dược.
Quy trình kiểm tra cho nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này được Bộ y tế và Bộ thương mai quy định rất nghiêm ngặt. Bạn có thể tham khảo thêm các quy định về xuất nhập khẩu, Luật DN, và các văn bản hướng dẫn
Thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe nên cũng có thể được gọi là dược phẩm.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể, nơi đăng ký kinh doanh, mẫu đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ kinh doanh cá thể có phải đăng ký kinh doanh, đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu

thủ tục đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Xin cho tôi biết thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể . lĩnh vực kinh doanh là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

Trả lời: thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể!

Theo Nghị định số88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ hướng dẫn về dăng ký kinh doanh:

"Điều 38. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm: 

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình."

Việc bạn kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thì cần phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này (cơ quan quản lý nhà nước về y tế)

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh hộ cá thể, mẫu đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh đà nẵng, đăng ký kinh doanh hà nội, hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể, thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình, hồ sơ đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng, thủ tục đăng ký kinh doanh công ty tnhh, thủ tục đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, thủ tục đăng ký kinh doanh internet,

 

Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu
Hợp tác xã được phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu những mặt hàng nhà nước không cấm nhưng dựa vào văn bản pháp quy nào

Trả lời: Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu
Chào bạn

Không chỉ HTX mà mọi Thương nhân (Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh) đều có quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu những mặt hàng mà Nhà nước không cấm.

Bạn tham khảo Điều 3, Nghị định số12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về họat động mua bán hàng hóa quốc tế và các họat động Đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngòai

"Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):
Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân"

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 

Thủ tục Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hồ sơ Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn Đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, thành lập công ty xuất nhập khẩu

Đăng ký kinh doanh dịch vụ đắp mặt nạ,Đăng ký kinh doanh dịch vụ xông hơi,Đăng ký kinh doanh dịch vụ massage,Đăng ký kinh doanh dịch vụ bấm huyệt, giấy phép kinh doanh spa cần làm những thủ tục gì?

giấy phép kinh doanh spa cần làm những thủ tục gì?
E đang học về làm dự án. nếu e muốn mở 1 spa giá rẻ kết hợp cafe nho nhỏ dành cho học sinh, sinh viên thì cần làm những thủ tục gì để có giấy phép kinh doanh ạ? Những dịch vụ trong spa chỉ là những dịch vụ đơn giản như tẩy da chết hay đắp mặt nạ, xông hơi, massage, bấm huyệt thôi. Nhân viên sẽ là người học y học cổ truyền ra có được ko?


Trả lời: đăng ký kinh doanh theo hộ kinh doanh
Theo tôi bạn có thể đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể (với điều kiện dưới 10 lao động)
Thủ tục gồm:
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.(Phòng tài chính-kế hoạch huyện/quận)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh có thể theo mẫu

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

Thủ tục thành lập sàn giao dịch chứng khoán, điều kiện thành lập sàn giao dịch chứng khoán, hồ sơ thành lập sàn giao dịch chứng khoán, giấy phép thành lập sàn giao dịch chứng khoán, đăng ký thành lập sàn giao dịch chứng khoán, đăng ký kinh doanh thành lập sàn giao dịch chứng khoán

Ai đó biết thủ tục pháp lý thành lập sàn giao dịch chứng khoán có thể cho mình form của công văn xin thành lập ko?


Trả lời: Hồ sơ thành lập sàn giao dịch chứng khoán bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chứng khoán.
2. Bản thuyết minh cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo thực hịên các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
3. Biên bản họp cổ đông sáng lập về việc thành lập Công ty chứng khoán.
4. Nghị quyết cổ đông sáng lập về việc thành lập Công ty chứng khoán.
5. Dự thảo Điều lệ Công ty chứng khoán đã được các cổ đông sáng lập thông qua.
6. Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong 3 năm đầu của Công ty chứng khoán.
7. Các quy trình nghiệp vụ.
• Quy trình kiểm soát nội bộ.
• Quy trình quản lý rủi ro.
• Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
• Quy trình nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
• Quy trình nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
• Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.
• Quy trình nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.
Thời gian và quy trình tiến hành như sau:
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra quyết định chấp thuận Nguyên tắc cho công ty Chứng Khoán.
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày có chấp thuận Nguyên tắc, chủ đầu tư phải tiến hành xây dựng cơ sở vật chất và phong tỏa vốn Pháp định.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. 
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, công ty Chứng khoán phải đi vào hoạt động chính thức.

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích cho bạn, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư