Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên thủ tục giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc, thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh, mẫu thủ tục giải thể chi nhánh, hồ sơ giải thể chi nhánh, quyết định giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh công ty,

Theo Nghị định102/2010/NĐ-CP thay thế cho Nghị định139/2007/NĐ-CP; Nghị định43/2010/NĐ-CP và Thông tư 14/2010 thì không có ” Quyết định giải thể chi nhánh” mà chỉ có “Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện”.
Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin liên quan tới giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty, hy vọng được hợp tác với quý vị.

 

1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD
2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.
8. Ba số báo trung ương hoặc địa phương liên tiếp về việc đăng thông báo giải thể.

Nếu bạn thấy thông tin có ích cho bạn, hãy liên hệ ngay VPLS để được tư vấn.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ  ĐÒI NỢ, THU HỒI NỢ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư