thủ tục giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh phụ thuộc, thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh 2 thành viên, thủ tục giải thể chi nhánh công ty tnhh, mẫu thủ tục giải thể chi nhánh, hồ sơ giải thể chi nhánh, quyết định giải thể chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh công ty,thủ tục Giải thể, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể, thủ tục giải thể hợp tác xã, thủ tục giải thể công đoàn cơ sở, thủ tục giải thể hộ kinh doanh, thủ tục giải thể công ty cổ phần, thủ tục giải thể văn phòng đại diện, thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty tnhh,

 

Thủ tục giải thể Chi nhánh Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Chi nhánh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam muốn tiến hành thủ tục Giải thể Chi nhánh để chấm dứt hoạt động.

II. HỒ SƠ GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh (phụ lục III-3 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp hoặcQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

3. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, (nếu trụ sở chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, của chi nhánh và nợ tiến đóng bảo hiểm xã hội

5. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

6. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu)

7. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp

8. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC:

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển

- Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố.

- Thời gian có thông báo giải thể kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc

Nếu bạn thấy thông tin có ích cho bạn, hãy liên hệ ngay VPLS để được tư vấn.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ  ĐÒI NỢ, THU HỒI NỢ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư