- bên nhận quyền được sử dụng hàng hóa của bên nhượng quyền

- bên nhận quyền được áp dụng các hệ thống, phương thức & phương pháp hoath động kinh doanh của bên nhượng quyền (quy trình hoạt động, tài liệu hướng dẫn kinh doanh, đào tạo kỹ thuật nhân viên, bí quyết kinh doanh, công nghệ, cơ sở hạ tầng…)

- bên nhận quyền sẽ đóng 1 khoản phí cho bên nhượng quyền (hình thức trọn gói hoặc hàng tháng)

- bên nhượng quyền thu phí và được thực hiện quyền giám sát mọi hoạt động của bên nhận quyền

lienhe