a. Nhượng quyền phân phối sản phẩm: là sự thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà sản xuất, tổ chức dịch vụ với những nhà kinh doanh độc lập khác liên quan đến việc phân phối sản phẩm

- bên nhượng quyền là nhà phân phối sản xuất chế biến có quyền phân phối đối với 1 loại sản phẩm nhất định

- bên nhận quyền là 1 nhà sản xuất, 1 nhà phân phối hoặc 1 nhà chế biến được độc quyền sử dụng nhãn sản phẩm của bên nhượng quyền

- bên nhượng quyền không mấy quan tâm đến hoạt động hàng ngày hay tiêu chuẩn hình thức của các cửa hàng nhượng quyền mà chỉ quan tâm đến việc phân phối sản phẩm

- bên nhận quyền được phép sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu, phân phối sản phẩm hay dịch vụ của bên nhượng quyền trong 1 khu vực & thời gian nhất định

bên nhận quyền thường không nhận được sự hỗ trợ từ phía bên nhượng quyền

- bên nhận quyền sẽ quản lý điều hành cửa hàng nhượng quyền của mình khá độc lập ít bị ràng buộc những quy định từ phía bên nhượng quyền

b. Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh (gọi tắt là nhượng quyền kinh doanh hay nhượng quyền thương mại)

- bên nhận quyền được sử dụng hàng hóa của bên nhượng quyền

- bên nhận quyền được áp dụng các hệ thống, phương thức & phương pháp hoath động kinh doanh của bên nhượng quyền (quy trình hoạt động, tài liệu hướng dẫn kinh doanh, đào tạo kỹ thuật nhân viên, bí quyết kinh doanh, công nghệ, cơ sở hạ tầng…)

- bên nhận quyền sẽ đóng 1 khoản phí cho bên nhượng quyền (hình thức trọn gói hoặc hàng tháng)

- bên nhượng quyền thu phí và được thực hiện quyền giám sát mọi hoạt động của bên nhận quyền

lienhe