Doanh nghiệp Luật thương mại Ủy thác mua bán hàng hóa
Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Ủy thác mua bán hàng hóa

1. khái niệm: Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác (Điều 155 LTM 2005)

2. Đặc điểm:

-         bên nhận ủy thác phải là thương nhân

-         bên ủy thác không nhất thiết là thương nhân

-         bên nhận ủy thác phải kinh doanh hàng hóa phù hợp với hàng hóa được ủy thác

-         bên nhận ủy thác có thể nhận ủy thác cho nhiều bên ủy thác khác nhau

-         bên nhận ủy thác sẽ nhân danh chính mình trong quan hệ với bên thứ 3

3. Nội dung của hoạt động ủy thác

- thực hiện hợp đồng ủy thác giữa bên ủy thác & bên nhận ủy thác

- trực tiếp ký hợp đồng với bên thứ 3

- bên nhận ủy thác chỉ được bên ủy thác ủy quyền mua bán hàng hóa

4. Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

- là một hợp đồng dịch vụ

- đối tượng là công việc mua bán hàng hóa do bên nhận ủy thác tiến hành theo sự ủy quyền của bên ủy thác

- hình thức hợp đồng: bằng văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương

lienhe

Tư vấn pháp luật khác


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: