-         không phải là hàng hóa dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh chưa được phép lưu thông

-         không phải là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu đối với thương nhân nước ngoài tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

-         không phải là hàng giả, hàng vi phạm quyền sỡ hữu trí tuệ (trừ trường hợp trưng bày để so sánh với hàng thật)

Hàng hóa dịch vụ trưng bày giới thiệu tại hội chợ triễn lãm thương mại tại Việt Nam được phép bán, tặng cho, cung ứng tại hội chợ triễn lãm (đối với hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký với hải quan)

lienhe