Doanh nghiệp Luật thương mại Kinh doanh dịch vụ khuyến mại
Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Kinh doanh dịch vụ khuyến mại

a. Khái niệm

Kinh doanh dịch vụ khuyến mại là hoạt động thương mại theo đó một thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác trên cơ sở hợp đồng” (Điều 89 LTM 2005)

b. Hợp đồng dịch vụ KM

Chủ thể: cả 2 bên chủ thể trong Hợp đồng dịch vụ KM đều là thương nhân

Đối tượng HĐ: thực hiện KM theo yêu cầu của bên thuê dịch vụ

Hình thức HĐ: Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị tương đương.” Điều 90 Luật Thương mại 2005.

Nội dung HĐ: có những điều khoản như một HĐ dịch vụ và những điều khoản khác do 2 bên thỏa thuận phù hợp với nội dung công việc

lienhe

Tư vấn pháp luật khác


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: