thương nhân trực tiếp tổ chức thực hiện KM hàng hóa mà mìnhkinh doanh- thương nhân kinh doanh dịch vụ KM, thực hiện KM cho hàng hóa,dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.- Chi nhánh của Thương nhân có các quyền như thương nhân- Văn phòng đại diện của thuơng nhân Việt Nam, củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện hoạt động khuyến mạihoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại tại Việt Nam cho thương nhân mà mình đạidiện. (khoản 2 Điều 91 Luật Thương mại 2005)

lienhe