Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

DỊCH VỤ LOGISTICS

1. Khái niệm va đặc trưng pháp lý của dịch vụ logistics

  KN: Dv logistics là hoạt động thương mại trong đó 1 thương nhân (người kinh doanh dv logistics) thực hiện 1 hoặc nhiều công việc liên quan liên quan đến việc nhận hàng từ người gửi tổ chức việc vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thu tục giấy tờ, các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo sự thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao

   

  Đặc trưng pháp lý:

  Chủ thể:

  Bên kinh doanh dv logistics (thương nhân) + khách hàng (thương nhân hoặc không là thương nhân)

  Nội dung của dịch vụ logistics

  -         nhận hàng từ người gửi để tổ chức việc vận chuyển

  -         làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để gửi hàng hóa hoặc nhận hàng hóa được vận chuyển đến

  -         giao hàng hóa cho người vận chuyển, xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển, nhận hàng hóa được vận chuyển đến

  -         tổ chức nhận hàng, lưu kho, lưu bãi, bảo quản hàng hóa hoặc thực hiện việc giao hàng hóa được vận chuyển cho người có quyền nhận hàng

  2. HĐ dv logistics

  Kn: HĐ dv logistics là sự thỏa thuận theo đó 1 bên (bên làm dịch vụ) có nghĩa vụ hoặc thực hiện hoặc tổ chức thực hiện 1 hoặc 1 số dịch vụ liên quan đến quá trình lưu thông hàng hóa còn bên kia (khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán thù lao dịch vụ

  Đặc điểm

  chủ thể: thương nhân kinh doanh dv logistics + khách hàng (thương nhân hoặc không là thương nhân)

  Đối tượng: các dịch vụ gắn liền với hoạt động mua bán hàng hóa, vận chuyển hàng hóa

  Nội dung HĐ

  + nội dung công việc

  + yêu cầu cụ thể đối với công việc

  + thù lao, chi phí

  + thời gian, địa điểm thực hiện công việc

  + giới hạn trách nhiệm

  + các trường hợp miễn trách nhiệm…

   

  lienhe

  Tư vấn pháp luật khác


  Tin liên quan:
  Tin mới hơn:
  Tin cũ hơn: