là hình thức chế tài theo đó 1 bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ HĐ làm cho HĐ không có hiệu lực từ thời điểm giao kết

căn cứ hủy bỏ HĐ:

-         xảy ra hành vi vi phạm mà các bên thỏa thuận là điều kiện hủy bỏ HĐ

-         1 bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ HĐ

lienhe