Doanh nghiệp Luật thương mại Đình chỉ thực hiện hợp đồng
Để tư vấn luật gọi ngay 1900 6279 Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Đình chỉ thực hiện hợp đồng

 là việc 1 bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ HĐ

căn cứ:

- xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để đình chỉ HĐ

- 1 bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ của HĐ

Khi HĐ bị đình chỉ thực hiện thì HĐ chấm dứt từ thời điểm 1 bên nhận được thông báo đình chỉ. Các bên không phải thực hiện nghĩa vụ HĐ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của LTM

Bên đình chỉ thực hiện HĐ phải thông báo cho bên kia về việc đình chỉ

lienhe