Căn cứ: có hành vi vi phạm, có lỗi của bên vi phạm, có thỏa thuận giữa các bên trong HĐ

Biểu hiện: bên vi phạm sẽ trả cho bên bị vi phạm 1 khoản tiền nhất định do các bên thỏa thuận trong hợp đồng

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ HĐ hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ HĐ bị vi phạm

lienhe