Hỏi:

Chúng tôi đang bổ sung ngành nghề kinh doanh rượu thuốc. Xin hỏi ngoài giấy phép của Sở công thương thì cần phải tuân theo những quy định nào của Bộ y tế nữa. Xin chỉ rõ văn bản hướng dẫn.

Trả lời:

Bạn chỉ cần tham khảo các văn bản pháp quy sau:
- Nghị định số: 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 
- Thông tư số: 10/2008/TT-BCT ngày 27/2008
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết