Hỏi:

Công ty tôi là nhà đầu tư ký hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần B (sau đây gọi tắt là Công ty B) đến nay cần quyết toán hợp đồng với Công ty B để làm quyết toán công trình với Cơ quan nhà nước, nhưng người đại diện theo pháp luật của Công ty B bị tai nạn chết nhưng Công ty B không bổ nhiệm người khác thay thế làm đại diện pháp luật của Công ty và tạm dừng hoạt động.
Tôi muốn Luật sư tư vấn cho chúng tôi phải làm gì để có thể quyết toán hợp đồng với Công ty B.
Trả lời:
Về trường hợp người đại diện theo pháp luật chết dẫn tới những hậu quả pháp lý như thế nào và doanh nghiệp cần phải làm gì chúng tôi đã có bài tư vấn chi tiết có một tình huống tương tự  tại đây.
Nếu công ty B không thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật và ngừng hoạt động, gây thiệt hại cho công ty bạn vì không thể quyết toán được hợp đồng thì  bạn có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu giải quyết.
Tòa án nhân dân nơi công ty B cấp quận/huyện có trụ sở sẽ có thẩm quyền giải quyết trừ khi công ty là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh.
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết