Tư vấn:  Ủy quyền thành viên hội đồng quản trị

Hiện nay tôi đang là thành viên hội đồng quản trị của một công ty cổ phần có 30% vốn nhà nước. 

Tôi muốn hỏi:
1- Tôi có thể ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ tư cách làm thành viên hội đồng quản trị của mình cho một người khác không phải là thành viên HĐQT, không phải là cổ đông của công ty có được không?
2- Việc ủy quyền toàn phần đó dựa trên cơ sở pháp lý nào?
3- Nếu phát sinh trách nhiệm pháp lý đối với người được ủy quyền khi làm thành viên HĐQT thì tôi có phải chịu trách nhiệm không?  
Cảm ơn Luật sư.

 

Trân trọng!
Trả lời:
Chào bạn!
Với những nội bạn cung cấp tôi tư vấn giúp bạn như sau:
Bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho một thành viên khác không phải là cổ đông của công ty nếu như điều lệ của công ty không có quy định khác. 
Trong phạm vi ủy quyền nếu phát sinh trách nhiệm pháp lý thì bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những hành vi của người được ủy quyền.
Trân trọng!
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết