thành lập hợp tác xã, đăng ký thành lập hợp tác xã, điều kiện thành lập hợp tác xã, luật hợp tác xã, kinh doanh hợp tác xã, thủ tục đăng ký thành lập hợ, thủ tục thành lập hợp tác xã,

Tư vấn thành lập hợp tác xã
Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật.
1. Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn thành lập Hợp Tác Xã:
Hồ sơ sau khi được chúng tôi soạn thảo sẽ được chúng tôi nộp hồ sơ trực tiếp tại các Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tương ứng theo địa bàn của các quận /huyện nơi đăng ký thành lập hợp tác xã.
2. Thành phần số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
2. Điều lệ Hợp tác xã/Liên hiệp Hợp tác xã
3. Danh sách số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã (đối với HTX); Danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị (đối với LH HTX)
4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.
5. Các giấy tờ khác:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Người quản lý HTX và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
- Văn bản bổ nhiệm cá nhân có chứng chỉ hành nghề được cử giữ chức danh quản lý (nếu pháp luật chuyên ngành quy định Người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề); hoặc Hợp đồng LĐ với Người có chứng chỉ hành nghề (nếu pháp luật chuyên ngành quy định cán bộ chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề).
- Giấy uỷ quyền của người đi nộp hồ sơ trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư