Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty nộp hồ sơ ĐKKD tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Bước 2: Phòng ĐKKD xem xét, cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp;
Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Hồ sơ:
1. Trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:

1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp (Theo mẫu III-4)

1.2. Các văn bản kèm theo:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;

- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi(Theo mẫu II-2);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đối với tổ chức nhận góp bù; bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) đối với cá nhân là người nhận góp bù.

2. Trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp.

2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp(Theo mẫu III-4)

2.2. Các văn bản kèm theo

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi(Theo mẫu II-2);

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;

- Bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp đối với tổ chức nhận chuyển nhượng; bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) đối với cá nhân là người nhận chuyển nhượng

3. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần:

Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp mục 8.2, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật; Không quá 45 ngày làm việc đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
Cơ quan thực hiện: a) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu III - 4; Mẫu II-2
Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng/lượt thay đổi
Kết quả: Giấy chứng nhận ĐKKD (đã thay đổi, bổ sung)
Căn cứ pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư