Đăng ký bổ sung ngành nghề, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cần đăng ký bổ sung ngành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung ĐKKD tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Bước 2: Phòng ĐKKD xem xét, cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp;
Bước 3: Trả kết quả: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Hồ sơ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp (Theo mẫu III-4);

2. Các văn bản kèm theo:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của:

+ Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần

+ Các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

- Quyết định của chủ sở hữu Công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.


Thời hạn giải quyết: Trong vòng 05 ngày làm việc
Cơ quan thực hiện: a) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD
Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng/lượt bổ sung
Kết quả: Giấy chứng nhận ĐKKD ( đã thay đổi, bổ sung )
Căn cứ pháp lý:
- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Nếu bạn thấy thông tin trên có ích, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư