bổ sung ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề trong giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung ngành nghề trên giấy đkkd, bạn muốn bổ sung ngành nghề, thủ tục bổ sung ngành nghề, đăng ký bổ sung ngành nghề,thủ tục bổ sung ngành nghề, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2012, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, việc bổ sung ngành nghề, thủ tục bổ sung vốn điều lệ, đăng ký bổ sung ngành nghề,

Công ty em là công ty TNHH 2 thành viên trong lĩnh vực xây dựng. Bây giờ công ty muốn bổ sung ngành nghề giám sát thi công thì cần thủ tục gì? Và mã ngành của giám sát thi công là bao nhiêu

Trả lời: Thủ tục bổ sung ngành nghề và mã ngành
Vấn đề của bạn tôi xin tư vấn sơ bộ như sau bạn có thể tham khảo với trường hợp của mình:

(thông tư về đkkd là thông tư số14/2010/TT-BKH)

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh do người đại diện theo pháp luật ký (theo mẫu quy định).

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh do chủ tịch hội đồng thành viên ký (mẫu tham khảo).

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty (mẫu tham khảo).

4. Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu có vốn pháp định thì nộp kèm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)

5. Doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì nộp kèm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề và CMND của người có chứng chỉ theo quy định tại thông tư139/2007/NĐ-CP sửa thành Điều 7 nghị định43/2010/NĐ-CP. (Danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề)

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

7. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

------------------------------------------------

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ (trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi của công ty)

- Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 hoặc cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Cách dò ngành như sau: tham khảo Quyết định337/2007/QĐ-BKH trước, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định10/2007/QĐ-TTg).

- Đối với ngành nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .

- Đối với ngành nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. (Danh mục ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề).

- Đối với ngành nghề không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc đăng ký này, khi các cơ quan hoặc tổ chức cá nhân có yêu cầu thì doanh nghiệp có trách nhiệm giải thích rõ nội dung cụ thể mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Vốn pháp định: chỉ kê khai khi doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định. Trường hợp này mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định. (Danh mục ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

 

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư