Bên mình là bên mua hàng, ký hợp đồng ghi đơn giá USD, có ghi khi thanh toán được quy đổi ra VND theo tỷ giá VCB tại thời điểm thanh toán.

Vậy xin hỏi hợp đồng này có vi phạm quy đinh quản lý ngoại hối không?

Theo mình thì là có vi phạm, vì căn cứ theo 160/2006/NĐ-CP, và pháp lệnh ngoại hối:

Điều 29. Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp sau:.....

theo mình khi đã ký đơn giá là USD nghĩa là đã có hành vi giao dịch. Không cần xét đến việc có thanh toán bằng USD hay không.

Các văn bản ND 202, ND 95 thì lại không thấy phạt hành vi giao dịch

Xin anh chị em giúp đỡ,

 

 

Trả lời;

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Nghị quyết 04/2003 như sau:

3. Đối với hợp đồng kinh tế mà trong nội dung của hợp đồng các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ cần phân biệt như sau:

a. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT (các bên vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại tệ). Trong trường hợp này nếu một hoặc các bên có yêu cầu Toà án giải quyết thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo thủ tục chung.

b. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên thoả thuận sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam, thì hợp đồng kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ.

Chiếu theo quy định viện dẫn trên thì việc "Bên mình là bên mua hàng, ký hợp đồng ghi đơn giá USD, có ghi khi thanh toán được quy đổi ra VND theo tỷ giá VCB tại thời điểm thanh toán" do đó HĐ trên của bạn không bị vô hiệu vi phạm quy định cấm của pháp luật về điều khoản Hợp đồng là ngoại tệ bạn nhé.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư