Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty

Email In

 

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty
 
 
Trả lời: chào ban,
Vấn đề của bạn được trao đổi như sau:
 
1. Bạn phải làm thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tùy thuộc vào loại hình công ty bạn là loại hình công ty bạn là công ty nào mà có những hồ sơ khác nhau. Cụ thể:
 
- Đối với Công ty TNHH 1 TV: Thông báo tạm ngừng và Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Chủ sở hữu và Công văn xin tạm ngừng
 
- Đối với công ty TNHH 2 TV và Công ty CP: Thông báo tạm ngừng; Biên bản tạm ngừng; Quyết định tạm ngừng và Công văn xin tạm ngừng.
 
2. Sau đó bạn sẽ nhận được thông báo tạm ngừng của Sở kế hoạch và Đầu tư và bạn đem cái đó với công văn xin tạm ngừng qua bên Chi cục Thuế nộp
 
 
Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty
 
Trường hợp của bạn mời bạn tham khảo ý kiến của các thành viên trên! Trường hợp của bạn theo quy định của pháp luật tại Điều 57 Nghị định43/2010/NĐ-CP quy định như sau:
 
Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh
 
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
 
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
 
2. Ngành, nghề kinh doanh.
 
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
 
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
 
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.
 
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.
 
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi.
 
Căn cứ theo quy định viện dẫn trên khi Công ty bạn tiến hành thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì bạn cần làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty bạn đặt trụ sở.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: