Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty

In

thủ tục xin tạm ngừng hoạt động công ty cần những gì? mẫu công văn xin tạm ngừng hoạt động một năm ra sao? nho Luật sư và các anh

 
 
 

Trả lời: Thủ tục tạm ngừng họat động công ty

Chào bạn
 
Theo hướng dẫn của sở KHĐT:
 
 
 
1- Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định);
 
2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:
 
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) );
 
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần) ;
 
- Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
 
3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:
 
- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) ();
 
- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký) (đối với công ty cổ phần) );
 
- Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: