thay đổi người đại diện, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, thay đổi người đại diện phần vốn góp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh, thủ tục thay đổi người đại diện, thay đổi người đại diện theo pháp luật,

Câu hỏi:

Bạn tôi hiện là giám đốc (người đại diện pháp luât) của một Công ty cổ phần. Do thấy không phù hợp với định hướng phát triển của công ty nên muốn rút vốn và từ chức. Vậy bạn tôi cần phải làm gì để rút tên khỏi giấy phép kinh doanh? Có thể hướng dẫn bạn tôi cần phải làm gì, tại cơ quan nào?
 
 
Trả lời: Do công ty bạn là công ty c��� phần cho nên khi bạn muốn rút vốn và từ chức người đại diện theo pháp luật thì bạn cần phải đảm bảo cho công ty phải đủ số lượng thành viên tối thiểu của công ty CP là 3 người. Nếu không đáp ứng đủ số lượng thành viên thì công ty của bạn phải chuyển đổi thành loại hình công ty khác như công ty TNHH 2 TV trở lên.
 
Về thủ tục, bạn cần liên hệ với Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Cần Thơ để làm thủ tục. Về cơ bản, hồ sơ bao gồm:
 
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 
- Quyết định của đại hội đồng cổ đông;
 
- Danh sách cổ đông sau chuyển nhượng;
 
- Hợp đồng chuyển nhượng;
 
- Biên bản thanh lý hợp đồng;
 
- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông (tùy từng địa phương có yêu cầu);

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư