Thủ tục rút vốn khỏi công ty thủ tục rút vốn khỏi công ty tnhh thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần Thủ tục rút vốn rút vốn trong rút vốn bằng biên bản rút vốn rút vốn góp rút vốn góp thành lập công ty xin hỏi về rút vốn góp chứng từ hạch toán rút vốn góp thành viên rút bớt vốn góp rút vốn góp khỏi rút vốn khỏi công ty tnhh thủ tục rút vốn thủ tục rút vốn khỏi công ty tnhh thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần thủ tục rút vốn cổ đông cũ mẫu biên bản rút vốn rút vốn khỏi công ty tnhh  


Tôi đang làm cho cty Cp có vốn nhà nước trên 50%,còn lại do các cổ đông.
 
Cty đã hđộng vài năm,Hiện tại có 1 cổ đông đòi rút vốn.Vậy khi chia vốn cho ngđó tôi có trừ khoản khấu hao TSCĐ mất năm nay ra k?khi họ rút vốn thì họ sẽ mất quyền lợi gì?
 
Cho tôi hỏi thêm khi chia khấu hao cho cổ đông có khấu trừ thuế TNCN k vậy?
 
Cám ơn luật sư
 
 
 
Trả lời: chào bạn,
1. Xét về việc chuyển nhượng vốn của cổ đông sáng lập : theo Luật Doanh nghiệp có quy định thì trong 3 năm đầu tiên cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. => Quy định này của pháp luật là nhằm đảm bảo sự gắn kết các cổ đông sáng lập về mặt tài sản và trách nhiệm với công ty trong thời gian đầu hoạt động của công ty, quy định này còn nhằm tránh một số trường hợp một số người sáng lập ra công ty chỉ để khuyếch trương công ty và giá trị cổ phần để bán lại và rút khỏi công ty.
Đây là quy định cứng của pháp luật, bảo vệ những cổ đông còn lại và công ty.
=> Cho nên trong trường hợp này trường hợp cổ đông B nộp đơn xin HĐQT cho rút vốn là điều không thể, đặc biệt là A và C không đồng ý.
 
2. Bởi vậy nên cách tốt nhất là các cổ đông sáng lập nên ngồi lại với nhau bàn bạc thỏa thuận một cách tích cực nhất, đôi bân cùng có lợi mà không ảnh hưởng đến công ty.
 
 • rút vốn,
 • rút vốn góp,
 • thủ tục rút vốn,
 • rút vốn trong,
 • rút vốn bằng,
 • biên bản rút vốn  rút vốn góp,
 • rút vốn góp thành lập công ty,
 • xin hỏi về rút vốn góp,
 • chứng từ hạch toán rút vốn góp,
 • thành viên rút bớt vốn góp,
 • rút vốn góp khỏi,
 • rút vốn khỏi công ty tnhh  thủ tục rút vốn,
 • thủ tục rút vốn khỏi công ty tnhh,
 • thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần,
 • thủ tục rút vốn cổ đông cũ,
 • mẫu biên bản rút vốn,
 • rút vốn khỏi công ty tnhh,

 

 


QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư