Bổ sung ngành nghề kinh doanh

bên em chỉ nộp tờ khai điều chỉnh mẫu 08 chứ không phải báo cáo thuế ạ. và em cũng không biết thời hạn nộp mẫu này là bao nhiêu ngày ạ? Em cảm ơn.
 
Trả lời: Chào bạn thoannt!
- Trường hợp công ty của bạn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì theo quy định tại K3 Điều 1 Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân, công ty bạn vẫn phải nộp tờ khai mẫu 08-mst:
"Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế) trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. Trường hợp nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo trình tự, thủ tục một cửa liên thông theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh thì thực hiện theo trình tự, thủ tục đó."
=> Công ty bạn được cấp ĐKKD mới đến nay đã quá 10 ngày làm việc.
- Tuy nhiên, luật quy định như vậy nhưng thực tế lại tùy thuộc vào chi cục thuế của công ty bạn:
+ Có chi cục không yêu cầu phải nộp mẫu 08 (vì hiện nay Cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế đã có hệ thống mạng nội bộ -> việc ngành nghề công ty bạn thay đổi Cơ quan ĐKKD sẽ tự động cập nhật sang Cơ quan Thuế);
+ Có chi cục thuế nếu bạn nộp muộn mẫu 08 mà mình trình bày lý do hợp lý thì họ sẽ chấp nhận mà không phạt mình.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

thêm ngành nghề kinh doanh

thuế thêm ngành nghề kinh doanh

thêm ngành nghề kinh doanh có thêm

đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

thủ tục thêm ngành nghề kinh doanh

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh

danh mục ngành nghề kinh doanh

ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

bổ sung ngành nghề kinh doanh 2013

bổ sung ngành nghề kinh doanh 2014

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục Bổ sung ngành nghề kinh doanh

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh 2015

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh

mẫu bổ sung ngành nghề kinh doanh