Thành lập Trung tâm Thương mại và Siêu thị tại Việt nam, thủ tục thành lập Trung tâm Thương mại , điều kiện thành lập Trung tâm Thương mại , hồ sơ thành lập Trung tâm Thương mại  

Trung tâm Thương mại và Siêu thị tại Việt nam
Xin chào các luật sư
Tôi được đơn vị giao nhiệm vụ nghiên cứu triển khai dự án khả thi về kinh doanh Trung tâm thương mại và Siêu thị (TTTM-ST). Vấn đề số liệu thông tin ngành tôi đã tìm hiểu. Vấn đề còn vướng mắc ở đây là các thủ tục pháp lý để được kinh doanh lĩnh vực này thì chưa có thông tin gì. Xin các bạn tư vấn giúp cho về thủ tục pháp lý được không:
Doanh nghiệp tôi là đơn vị quốc doanh đang kinh doanh lĩnh vực viễn thông muốn mở rong sang kinh doanh lĩnh vực TTTM_ST. Vậy cần phải thực hiện những thủ tục gì
1. Các thủ tục pháp lý cần phải thục hiện để kinh doanh TTTM-ST
2. Trình và phải thông qua những đơn vị hành chính nhà nước ở cấp nào
mục đích cuối cùng là: Xây dựng và kinh doanh một số TTTM-ST
 
 
Trả lời: thủ tục thành lập kinh doanh Trung tâm Thương mại và Siêu thị tại Việt nam
Để kinh doanh Trung tâm TM và Siêu thị bạn có thể tham khảo các văn bản sau: 
- Luật thương mại năm 2005
 
- NĐ23/2007/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp nước ngoài
 
- TT09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 hướng dẫn thi hành nghị định 23/2007
 
-QĐ10/2007/QD-BTM ngày 21/5/2007 về công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư