Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

In

thành lập công ty tnhh 2 thành viên hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên Thành lập công ty TNHH, thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên, đề án thành lập công ty tnhh một thành viên, điều kiện thành lập công ty tnhh, đề án thành lập công ty tnhh, thành lập công ty tnhh 1 thành viên, thành lập công ty tnhh 2 thành viên, thành lập công ty tnhh mtv, thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên,  

Doanh nhiệp nhà nước có được góp vốn đầu tư liên doanh liên kết và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được không ?
 
 
Trả lời: Vốn góp thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Về trường hợp của bạn hỏi tôi xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại điều 13, Luật doanh nghiệp năm 2005 như sau:
 
Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp
 
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
 
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 
e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
 
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
 
3. Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
 
4. Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:
 
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 
b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
 
** Bạn xem xét nếu trường hợp của chị không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4 điều này thì có như bạn đã nêu ra.
 
được trả lời như sau:Theo quy định tại điều 13, Luật doanh nghiệp năm 2005 như sau:Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: