Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên, thủ tục thành lập công ty tnhh mtv, thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên, thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên, điều kiện thành lập công ty tnhh,  

kính chào luật sư! nhờ luật sư cho biết thủ tục đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn?
 
Trả lời: Theo tôi, trước hết bạn nên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh để có những hướng dẫn cụ thể hơn. Còn theo quy định của pháp luât như sau:
 
 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 
Theo Điều 15 Nghị định88/2006/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm các loại giấy tờ sau:
 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu
 
- Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 
- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:
 
+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập là cá nhân;
 
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm:
 
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
 
- Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.
 
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
 
- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.
 
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp thì phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền.
 
- Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
Về thời hạn đăng ký kinh doanh
 
Theo Điều 15 Luật Doanh nghiệp thì trước tiên, người muốn thành lập doanh nghiệp phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tùy theo loại hình doanh nghiệp dự định thành lập và nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, trong thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 
Số bộ hồ sơ phải nộp: 1

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư