Thủ tục xin cấp phép thành lập  công ty đầu từ về lĩnh vực giáo dục - đào tạo.
Trả lời: Không biết công ty bạn dự định thành lập hoạt động thế nào ha? Trường học, cung cấp các thiết bị đào tạo, thực hiện đào tạo hay thành lập các trường, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học hay trường dân lập?
Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn, thì thủ tục thành lập sẽ khác  nhau. Bạn cần nói rõ ý tưởng của bạn đối với dự án này, thì sẽ hướng tư vấn cụ thể cho bạn.
Đối với lĩnh vực Giáo dục đào tạo, nhà nước đang có những chính sách ưu đãi đầu tư đó bạn! 

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư