Tôi muốn thành lập công ty về phòng cháy chữa cháy, vậy có đòi hỏi phải có bằng cấp về phòng cháy chữa cháy không? Nếu cần phải có thì tôi phải học ở đâu?
 
Trả lời: Trường hợp bạn hỏi, trên cơ sở hiểu biết của tôi về quy định pháp luật hiện hành, thì bạn chỉ có thể thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị, phương tiện hoặc thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chứ chưa thể thành lập doanh nghiệp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện tại, theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy thì lực lượng phòng cháy và chữa cháy bao gồm: lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, và lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, nghĩa là không có lực lượng của các DN chuyên về phòng cháy, chữa cháy.
    Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chuyên môn kỹ thuật sau đây:
    - Có nhà xưởng, thiết bị công nghệ đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với cơ sở sản xuất;
    - Trong mỗi lĩnh vực sản xuất phải có cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp; 
    - Cán bộ, công nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 
    Cơ quan, tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải có đủ năng lực thiết kế sau đây:
    - Chủ nhiệm thiết kế, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phải có đủ năng lực thiết kế xây dựng theo quy định hoặc có trình độ đại học phòng cháy chữa cháy trở lên; 
    - Các thành viên trực tiếp thiết kế phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đảm nhiệm

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư