Thủ tục và điều kiện Thành lập công ty hợp danh

In

em rất muốn hỏi về thủ tục cần tiến hành và các loại giấy tờ cần chuẩn bị để có thể thành lập công ty hợp danh. E xin cảm ơn

 
Trả lời: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
 
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp 2005;
 
3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
 
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
 
 
Trình tự đăng ký kinh doanh
 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 
2. Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 
3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 
4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp được đặt không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
 
5. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện đã nêu ở trên.
 
 
 
Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh
 
1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.
 
2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 
3. Danh sách thành viên hợp danh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số88/2006/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh;
 
4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 
5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 
Trên đây là trình tự thủ tục thành lập Công ty hợp danh và các loại giấy tờ chuẩn bị cho việc thành lập Công ty. Ngoài ra bạn co thể tham khảo chi tiết tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định số88/2006/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh.
 

Thành lập công ty hợp danh, đặc điểm công ty hợp danh, thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty tnhh, thủ tục thành lập công ty, tư vấn thành lập công ty, điều kiện thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, điều kiện thành lập công ty hợp danh,  

 

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư

 

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: