Góp vốn bằng tài sản vào công ty

In

Công ty tôi là công ty cổ phần mới thành lập. Trong Điều lệ Công ty có ghi: "vốn điều lệ của công ty được các cổ đông góp bằng tiền mặt hoặc tài sản". 

 
Vậy khi cổ đông xin góp vốn điều lệ bằng tài sản thì có cần trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nữa không? Nếu không thì những thủ tục còn lại là gì? Khi làm thủ tục góp vốn bằng tài sản vào công ty thì tài sản đó có chịu các sắc thuế không? Cụ thể là những sắc thuế nào?
 
Trả lời:
Việc góp vốn bằng tài sản vào CTCP được quy định theo Điều 29, Điều 30 LDN như sau:
 
- Nếu tài sản góp vốn không phải là tiền VN, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng thì tài sản này phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá tài sản. Việc định giá này giúp làm rõ giá trị góp vốn mà mỗi cá nhân góp vào khi tham gia công ty và làm căn cứ để khấu hao về sau do quá trình sử dụng.
 
- Tài sản góp vốn này có 2 loại: Tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất và tài sản không đăng ký quyền sở hữu: 1. Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty; 2.Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải bằng việc giao nhận có xác nhận bằng văn bản.
 
- Về vấn đề Thuế: Việc góp vốn bằng cách chuyển quyền sở hữu tài sản không phát sinh ra loại thuế nào cả, bởi những căn cứ như sau:
Điểm b khoản 1 Điều 29 LDN "Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;"
Điểm 2.18 mục III Phần B TT129/2008/TT-BTC hướng dẫn 1 số điều Luật Thuế GTGT và NĐ123/2008/NĐ-CP quy định:
 "Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm."
 
Như vậy, nếu tổ chức góp vốn bằng tài sản vào tổ chức khác thì không phải nộp thuê VAT.
 
- Theo Hiya, thì CĐ góp vốn vào CTCP đương nhiên trở thành CĐSL, do đó, việc góp vốn này phải có sự phê duyệt của ĐHĐCĐ. Ngoài ra, còn có các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi danh sách CĐSL....
 
Thân ái,
P/s: Bạn có thể tham khảo thêm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trong Luật Đất đai và Điều 167, 168,169,170 Luật Dân sự  nhé!

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: